Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 10. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 205
TÝDEN: 2347
CELKEM: 572900

Rozpočet

Rozpočet

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Organizační struktura


 

Plenární zasedání ONV Brno – venkov zřídilo podle zák.č.140/1988 Sb. s účinností k 23.11.1990 MNV v Předklášteří se základní působností pro jednu obec.

Samostatná obec Předklášteří se vyčlenila z města Tišnova, jehož místní částí Předklášteří do té doby bylo, a to na základě vůle občanů, kterou občané projevili v místním referendu.

Orgány obce byly zřízeny po obecních volbách v souladu se zákonem ČNR č.367/1990 Sb.
Obcemi podle tohoto zákona jsou územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Území obce tvoří jedno katastrální území. Hranice katastrálního území byly po dohodě s tehdejší Geodézií (dnešním Katastrálním úřadem Brno – venkov) jasně vymezeny.
Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Obec spravuje své záležitosti samostatně v rámci své působnosti Náplň této činnosti je dána § 14 zákona.
V rámci přenesené působnosti vykonává obec státní správu v rozsahu, stanoveném zvláštními zákony.

Orgánem obce je zastupitelstvo obce, volené na každé volební období v počtu 15 členů s náplní, která je vymezena v §36 a §36 a) zákona. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

Výkonným orgánem obce je obecní rada.
Obecní zastupitelstvo volí starostu a místostarostu.

Pro volební období r.2006 – 2010 jsou volenými zástupci obce:

starosta              Antonín Nahodil
místostarosta     Jindřich Bauer
členové rady       Ing.Miloslav Štěpánek                            

                            Ing.Olga Hölzlová
                           Jaromír Kolář
Starosta zastupuje obec navenek, svolává a řídí schůze obecní rady s pravomocemi, které jsou dány § 53 a dalšími zákona o obcích.

Poradními orgány obecní rady jsou komise:

1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
3. sociální komise
4. kulturní a školská
5. pro mládež a sport
6. pro výstavbu
7. ekologická a veřejného pořádku

8. mediální komise
 

Finanční a kontrolní výbor jsou určeny ze zákona.

Komise předkládají své návrhy obecní radě a jsou jí ze své činnosti odpovědny.

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce a v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu.

V čele obecního úřadu je starosta obce. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta.

Vzhledem k počtu obyvatel v obci nebyly utvořeny samostatné odbory, které by tvořily rozšířenou strukturu obecního úřadu.

Na obci pracuje
a. odborný referent- zajišťuje:
-- základní služby pro obyvatelstvo
-- ověřování podpisů a listin,obsluhu portálu CZECHPOINT
--vedení administrativy, archivaci spisové dokumentace
-- evidenci obyvatel, evidenci pozemků, správu hřbitovních míst
-- veškerou pokladní činnost, úplnou administrativu a spolupráci mezi komisemi

b. technický pracovník, který zajišťuje:
údržbu a opravy majetku obce – t.j.nájemních budov, základní školy, mateřské školy, zvláštní internátní školy a nebytových prostor, opravy, údržbu a posyp místních komunikací, správu a údržbu veřejného osvětlení, výsadbu a údržbu veřejné zeleně, řídí pracovní četu v počtu tří stálých pracovníků a případně dalších pracovníků, se kterými je uzavřena dohoda o pracovní činnosti, spolupracuje při zpracování projektů investičních akcí obce, koordinuje stavební a ostatní činnost dodavatelských subjektů, zajišťuje likvidaci faktur, ve styku s obyvatelstvem projednává povolení drobných staveb, povolení kácení stromů, řešení stížností a poskytování informací obyvatelstvu, pod jeho správu spadá požární ochrana a civilní obrana, zajišťuje stavební a další nutná povolení pro stavební akce obce, zajišťuje další běžnou technickou agendu a zajišťuje náhradní díly a opravy technického zařízení obce

c. odborný mzdový a účetní referent
zajišťuje účetní agendu, včetně prací na rozpočtech a uzávěrkách
mzdovou agendu, včetně sociálního a zdravotního pojištění
fakturaci, statistiku, inventarizaci majetku
daně a poplatky
výpočty nájemného bytových a nebytových prostor
a ostatní agendu s tím související.

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5,
Brno 601 82.

Obec Předklášteří spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a stavebním úřadem, nám.Míru 111, Tišnov, PSČ 666 19, který vydává stavební povolení.

Obec Předklášteří má uzavřenou smlouvu na odvoz a likvidaci pevného domovního odpadu s firmou van Gansewinkel a.s.