OZV č.3⁄2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení tanečních zábav,diskotek a kulturních podniků

OZV č.3⁄2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení tanečních zábav,diskotek a kulturních podniků

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK
OZV č.3/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení tanečních zábav,diskotek a kulturních podniků

 

Obec Předklášteří

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/ 2005 ,

 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

 

 

Zastupitelstvo obce Předklášteří se na svém zasedání dne 28.4.2005 usnesením č.357 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních podniků

 

(1)    Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od 14.00 do 02.00 hodin po celý rok   

          (2)  Akce sportovní lze provozovat v době od 8.00 do 20.00 hodin.

Čl. 2

Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu v Předklášteří 10 dnů před jejím konáním:

a)      jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,

b)      označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c)      předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d)      počet členů pořadatelské služby,

e)      předložit vyplněnou žádost OSA.

 

Čl. 3

Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.5.2005 .

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK