...
Obec Předklášteří

OZV č.5/2003 o udržování čistoty a pořádku na území obce Předklášteří

OZV č.5/2003 o udržování čistoty a pořádku na území obce Předklášteří

 

Obecně závazná vyhláška obce Předklášteří

  č. 5 /2003

o udržování čistoty a pořádku na území obce Předklášteří

 

 

      Zastupitelstvo obce Předklášteří vydává dne 11.12.2003 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

§ 1

Základní ustanovení

 

(1)     Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech osob, které se dočasně nebo trvale zdržují na území obce, právnických a fyzických osob a podnikatelů, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjí svou činnost.

(2)    Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa, která slouží k veřejnému užívání, zejména silnice, chodníky, náměstí, mosty, cesty, parkoviště, hřiště, parky, lesy a další plochy veřejné zeleně, ostatní nezastavěná území určená pro vybavenost, jakož i ostatní účelová zařízení veřejně přístupná.

 

§ 2

Odpovědnost za čistotu

 

(1)     Za čistotu veřejných prostranství včetně chodníků v nezastavěné části obce, veřejně prospěšných objektů, veřejně prospěšných zařízení a zeleně odpovídá vlastník.

(2)    Kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt je povinen ho uvést do původního stavu.

 

§ 3

Chodníky a jejich čištění

 

(1)     Za chodník se pro účely této vyhlášky považují komunikace upravené pro pěší, chodníky podél ulic, stezky pro pěší.

(2)     Za čistotu  a  schůdnost chodníků  v zastavěné části obce odpovídá vlastník přilehlého domu nebo  přilehlé  nemovitosti.

(3) Čištěním chodníků se rozumí zametání, popř. mytí, odstraňování bláta, odpadků, jiných nečistot a   odstraňování plevele. Dále odklízení sněhu a sypání chodníku hmotami, které zdrsňují kluzký povrch a to v celé šíři. Solení a použití  chemikálií se nedovoluje.

(4) Hlavní čištění chodníku musí být ukončeno do 7.hodiny ranní. Je-li to nutné, je třeba chodník očistit i během dne. To platí zejména k zajištění schůdnosti chodníků v zimním období, kdy sníh musí být odklizen neprodleně a chodník posypán. Musí být také posypán bezodkladně, jakmile se vytvořilo náledí.

(5) Sníh se ponechává na okraji chodníků. Je nutné dbát, aby byly volné přechody přes komunikace, přechody a vjezdy do budov a přístupy k pouličnímu zařízení (hydranty, dešťové vpustě).

 

§ 4

Zvláštní užívání veřejného prostranství

 

(1) Používat veřejného prostranství , zejména v zastavěném území obce, k jinému účelu, než ke kterému je  určeno, lze pouze se souhlasem a písemným povolením  Obecního úřadu v Předklášteří.

      Časově omezené povolení užívání veř. prostranství ke skládce materiálu bude vydáno pouze tehdy,  nelze-li materiál uložit jinam.

 (2) Veškeré stavební, montážní a jiné práce, které se dotknou veř. prostranství, vozovek, chodníků, zelených ploch atd. musí být předem schváleny obecním úřadem. Toto se týká i údržbářských prací na rozvodu vody, plynu, elektrické energie, spojařských zařízení, kanalizace, lešení a pod. Netýká se havarijních stavů, které musí být nahlášeny dodatečně.

     a) veškeré překopy a místa porušení vozovek a chodníků musí být uvedeny do stavu zajišťujícího bezpečný provoz, termín konečné povrchové úpravy stanoví rozhodnutí vydané  obecním úřadem.

     b) prováděcí organizace odpovídá za stav úpravy překopu 18 měsíců. Po tuto dobu je povinna nákladem vlastním odstraňovat nerovnosti povrchu překopu, pokud je potřeba.

     c) každá stavba musí být řádně zajištěna vztahem k bezpečnosti  občanů

 

(3)     Na chodníky mimo vjezdy je zakázáno sjíždět dopravními prostředky i když jde o dovoz zboží nebo paliva. Je zakázáno jezdit na chodnících na jízdním kole a na koních. V případě potřeby přejíždět chodník mimo vjezdy je nutno vyžádat povolení obecního úřadu a zajistit na vlastní náklady uvedení chodníku do původního stavu. (*1)

(4)    Za užívání veř. prostranství ve vlastnictví obce se platí sazby dle platné vyhlášky o místních poplatcích.

(5)     Z bezpečnostních důvodů je zakázáno užívat vozovek, chodníků a  zpevněných veřejných prostranství k různým hrám, sáňkování, bruslení a lyžování.

 

§ 5

Nakládání a skladování

(1)     Nakládat a skládat materiály, hmoty a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno pouze, nelze-li to provést v prostorách majitele nebo uživatele , na nejkratší možnou dobu dohodnutou s obecním úřadem.

(2)     Skladovat  palivo na ulicích a chodnících obce se nedovoluje. Palivo musí být odklizeno po dovezení k domu v době co nejkratší.  Místo, kde je palivo uloženo, musí být řádně označeno jako překážka a po odstranění musí být místo skládky řádně očištěno.

 

§ 6

Parkování motorových vozidel, jezdecký sport

 

(1)    Parkování motorových a jiných vozidel, včetně provozování jezdeckého sportu, na plochách veřejné zeleně je zakázáno. Rovněž je zakázáno odstavování motorových a jiných vozidel  takovým způsobem, aby to omezovalo chodce v užívání chodníků a cest pro pěší  a cyklisty v užívání cyklistických stezek.

(2)    Je zakázáno odstavování motorových vozidel bez  SPZ, vraků a nepojízdných vozidel na veřejném prostranství.

 

§7

Ohňostroje a zábavná pyrotechnika

 

       Ohňostroje a jiné atrakce zábavné pyrotechniky je možno konat pouze po předchozím ohlášení a

       vymezení prostoru obecním úřadem a  to mimo období nočního klidu, který je stanoven v době od

       22.00 do 06.00 hodin.

 

§ 8

Psi a drůbež

 

Zakazuje se nechávat psy a drůbež volně pobíhat, znečišťovat chodníky a cesty v parcích, ničit travnaté plochy, květinovou výzdobu, venčit psy na zelených plochách a v blízkosti dětských hřišť. Držitelé jsou povinni  vodit psy na vodítku a v zastavěných částech obce musí mít pes náhubek.

 

§ 9

Pořádání zábav a atrakcí

 

(1)     Vymezená prostranství pro konání zábav, atrakcí a shromáždění jsou v obci Předklášteří : náměstí 5.května, Trávníky a  areál TJ Sokol Předklášteří, areál na Klínku

(2)     Pořadatel uvedených akcí je povinen písemně ohlásit jejich konání 14 dnů předem. V oznámení bude uvedena odpovědná osoba pořádající organizace a jména osob pořadatelské služby. Pořadatel zajistí, aby nadměrnou hlučností produkce nebylo zvláště v noční době obtěžováno okolí

 

 

§10

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštního předpisu, na př. dle zák.č.200/2000 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků  a zákona 128/2000 Sb. o obcích .

 

 

 

 

§ 11

Závěrečná ustanovení

    Tato vyhláška byla projednána a schválena  zastupitelstvem obce Předklášteří  dne 11.12.2003 a nabývá

    účinnosti  26.12.2003.

 

 

 Současně tímto pozbývá platnost obecně závazná vyhláška o udržování pořádku a čistoty  v obci  číslo  2/2001

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:26
TÝDEN:1625
CELKEM:1132714

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 28/18 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/20 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/20 °C

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Členské obce MR Porta

Porta

boračwww.kaly.czwww.lomnicka.czwww.serkovice.czŠtěpánoviceŽeleznéDolní Loučky