...
Obec Předklášteří

Návštěva z rumunského Banátu

Návštěva z rumunského Banátu


 

NÁVŠTĚVA ZE SVATÉ HELENY

Po půlroční přípravě jsme ve středu 6.2.2008 přivítali návštěvu krajanů z české obce Svatá Helena v Rumunsku . Krajané byli hosty Mikroregionu Porta a kromě programu, který jsme jim připravili, přijeli zahrát při vernisáži výstavy fotografií s názvem „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu“. Pořadatelem této výstavy je Mikroregion Porta ve spolupráci s Klubem přátel fotografie Tišnov a galerií Diana.  První kontakty s našimi krajany v Banátě začaly již v dubnu 2006, kdy skupina starostů a zastupitelů navštívila několik banátských vesnic ve kterých už téměř 200 roků žijí čeští usedlíci a také navštívila pana starostu Daneta Gheorgheo z rumunské obce Coronini, pod jejíž správu jedna z těchto vesnic - Svatá Helena patří. Přátelské přijetí, kouzelná krajina karpatských hor nad Dunajem a způsob práce v zemědělství , který u nás byl k vidění před 50 a více lety, byly inspirací k cestě Klubu přátel fotografie do těchto míst na jaře minulého roku. A co by to bylo za fotografy, kdyby z této cesty nevzniklo spousta působivých snímků, ukazujících těžký život našich přátel, podmanivou kopcovitou přírodu plnou pastvin a políček na kterých sedláci s kravskými a koňskými potahy obdělávají půdu tak, jak už to u nás neznáme, kde se obilí seje ručně a mouka mele na malých kamenných mlýncích, kterým tam říkají „voděnice“, chleba se peče doma v cihlových pecích a také slivovice se pálí doma, ze švestek, kterých je v okolí Sv.Heleny všude dost. Ráno se obcemi nese zvonění zvonců, to z domů vychází krávy a kozy, které se shromažďují do stád a odchází na pastvu. Výjimkou je neděle, kdy pánové v oblecích a dámy s dětmi oblečeni do toho nejlepšího co mají odcházejí do kostela. Po bohoslužbě tvoří hloučky, kde probírají to , co si v týdnu nestačili říct. Nedělní odpoledne je obdobím. kdy chodí na „táčky“ k sousedům a příbuzným. Toto všechno bylo snahou zachytit fotoaparáty a na výstavě v galerii Diana ukázat příchozím. Jak se to podařilo, to hodnocení už ponechám na Vás návštěvnících výstavy.Hosté ze Sv.Heleny byly ubytováni v penzionu „U Výletů“ na Moravci. První den jsme navštívili hrad Pernštejn, kde díky panu kastelánovi Škrabalovi nám bylo umožněno shlédnout část hradu i v této mimosezónní době. Poté jsme navštívili školu v Dolních Loučkách, ve které hosté obdivovali novou přístavbu školy s učebnami jazyků a IT. V tělocvičně zase děti našim hostům zatančili. V Předklášteří si prohlédli mateřskou školku a základní školu. Také zde děti hostům zazpívali a předali drobné dárky. Odpoledne si prohlédli sbírky v muzeu a klášter Porta Coeli. Po únavném celodenním programu naši hosté ještě zahráli a zatančili v sále OÚ zástupcům obcí Mikroregionu Porta, kde proběhla beseda za přítomnosti Mgr. Ivo Dokoupila ,novináře, fotografa a cestovatele, koordinátora pomoci krajanům při organizaci „Člověk v tísni“.Další den nás čekalo Brno. Zde nás přijala paní starostka Brna-střed MUDr. Dagmar Hrubá v sále na Dominikánské ulici, kde našim hostům přiblížila tuto městskou část a její významné budovy. Poté nás doprovodila při prohlídce Špilberku a kláštera na Starém Brně. Po prohlídce těchto pamětihodností zavedla hosty do Vaňkovky, kde se mohli podívat na moderní obchodní centrum, přebudované z prostor bývalé slévárny.V sobotu bylo v plánu přijetí u starosty v Tišnově , výstup na rozhlednu a odpoledne beseda a koncert v Železném. Také zde byli hosté přijati v sále na radnici, kde jim starosta Ing.Svoboda několika slovy přiblížil Tišnov. Po obědě jsme se za krásného prosluněného dne vydali na rozhlednu, odkud byly ten den díky počasí nádherné výhledy do krajiny. O odpolední besedu v Železném byl velký zájem občanů, takže sál byl zaplněn do posledního místečka. Zde naši přátelé za velkého zájmu publika představili oba soubory .Dotazy od návštěvníků na život v jejich vesnicích nebrali konce. V neděli nás očekávalo zahájení výstavy a po obědě loučení s našimi hosty. Vernisáž měla velkou návštěvnost. To co naši hosté návštěvníkům předvedli vhánělo lidem slzy do očí. Česká hymna zahraná mandolínovým sborem a nám známé písně na jejichž melodie banátská mládež v krojích tančila tvořily kulisu této vernisáže, která se velice vydařila. Možná je to také tím, jak říkala paní Štěpničková, učitelka z mateřské školy ve Svaté Heleně, že od nich je to skutečně od srdce a slova naší hymny „Kde domov můj“, mají pro ně trochu jiný význam .Věřím, že návštěva výstavy bude dobrou propagací pro naše krajany z Rumunska a také dobrou propagací Mikroregionu Porta.


 

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Členské obce MR Porta

Porta

boračwww.kaly.czwww.lomnicka.czwww.serkovice.czŠtěpánoviceŽeleznéDolní Loučky